NAŠI ZDRAVNIKI


PROF. DR. MARKO MARKOV

marko-markov
Prof. Dr. Marko Markov, s katerim sodelujemo tudi v podjetju Elixor Medical, je eden največjih strokovnjakov za klinično uporabo magnetnih polj v svetu in ima več kot štirideset let izkušenj na področju temeljnih znanstvenih raziskav in klinične uporabe elektromagnetnih pol pri zdravljenju kosti in patologij mehkih tkiv. Svojo akademsko pot je pričel kot profesor na Univerzi v Sofiji (Bolgarija), kjer je kasneje vodil Oddelek za biofiziko in radiobiologijo, nato pa postal pridružen dekan Univerze v Sofiji. Bil je gostujoči profesor na Univerzi v Moskvi, Univerzi v Bukarešti, Univerzi v Oaklandu (Oakland University, Michigan) in Medicinski šoli Mount Sinai (Mount Sinai School of Medicine, New York).

Dr. Marko Markov je član različnih strokovnih združenj: član upravnega odbora Združenja za bioelektromagnetizem (Bioelectromagnetics Society: https://www.bems.org), član Združenja za bioelektrokemijo (Bioelectrochemical  Society: http://www.bioelectrochemical-soc.org/), ustanovitelj Mednarodnega društva za bioelektriko (International Society of Bioelectricity); ustanovitelj in podpredsednik Mednarodnega združenja za biomagnetizem (International Society of Biomagnetism) ter član delovne skupine v organizaciji WHO in oddelka za znanost v organizaciji NATO.

Njegova raziskovalna prizadevanja so usmerjena v preučevanje učinkov elektromagnetnih polj in ultrazvoka na žive sisteme, uporabo različnih magnetnih polj pri zdravljenju vodnih sistemov in  obdelavi hrane, proučuje pa tudi okoljske probleme, ki so povezani z elektromagnetnimi polji in globalnim segrevanjem ter razpoložljivost energije in njeno rabo. Je avtor več kot 180 strokovnih člankov, napisal pa je tudi več strokovnih knjig s področja pulzne magnetne terapije.

Dr. Markov sodeluje pri razvojnem procesu in testiranju naprav Elixor ter je njihov strokovni referent v Združenih državah Amerike.