SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


Splošni pogoji poslovanja družbe Elixor Medical d.o.o. so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje družbe Elixor Medical d.o.o., pravice ter poslovni odnos med družbo in kupcem.

POSTOPEK NAKUPA

1. Naročilo

Naročilo stopi v veljavo, ko je naročilnica v celoti in pravilno izpolnjena. Kupec s svojim podpisom jamči, da so navedeni podatki na naročilnici resnični in s podpisom tudi potrdi naročilo blaga navedenega na njej. Kupec se obvezuje, da bo sprejel blago ob dogovorjenem dnevu in uri ter dostavljavcu družbe Elixor Medical d.o.o. plačal naročeno blago v celoti, najkasneje ob prevzemu blaga.

2. Načini plačila

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

a) gotovinsko plačilo

b) plačilo s kreditno ali bančno kartico (Diners, Visa, Mastercard, Karanta, Activa, Maestro itn.)

c) plačilo na IBAN (TRR) po predračunu na osnovi v celoti pravilno izpolnjene naročilnice in v primeru pravnih oseb: kopije registracije in D.Š.

d) obročno plačilo s kreditno kartico Diners na max. 24 mesecev

e) plačilo preko lastnega kredita

f) plačilo preko LON kredita na max. 36 mesecev

3. Rok dobave

Način, kraj in čas dobave se opredeli ob sklenitvi pogodbe – naročilnice. Pooblaščena oseba podjetja, ki je zadolžena za dostavo blaga, s kupcem na podlagi predhodnega telefonskega razgovora dokončno preveri ter potrdi kraj in čas prevzema.

4. Cene

Vse cene navedene na naročilnici vključujejo DDV.

5. Pravica do odstopa od pogodbe o nakupu

Kupcu pripada pravica, da v petnajstih (15) dneh odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec o odstopu od pogodbe obvesti prodajalca pisno na naslov podjetja Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, po telefonu (01/ 292 78 80) ali na kontaktni e-naslov: info@elixormedical.si, oziroma dostavi blago na sedež podjetja.

Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto blago vrniti podjetju v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Potrošnik mora blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Podjetje vrne plačilo najkasneje v tridesetih dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

Pomembno:

- Ob morebitnem odstopu od nakupa nas obvestite o vaši nameri. Skupaj se bomo dogovorili o vračilu blaga in kupnine.

- Poskrbite, da bo blago, ki ga vračate, v brezhibnem stanju, zraven priložite vso pripadajočo dokumentacijo!

6. Odgovornost za stvarno napako

Če ima blago stvarno napako, lahko kupec od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu, vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom, ali pa vrne plačani znesek. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja pravice iz stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Obvestilo o napaki je lahko osebno ali pisno na naslov podjetja Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Potrošnik mora v obvestilu natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

7. Garancija

Prodajalec je dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri prodajalcu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi ustreznega dokazila o nakupu (računa). Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih. Prodajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom, sicer lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih je proizvajalec/prodajalec navedel na garancijskem listu.

8. Dostava

Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v dogovorjenem času. Ob dobavi kupec prejme dokumentacijo, kjer so navedene dodatne informacije glede naslova, kamor se kupec lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij, servisa oziroma drugih storitev. Dostava je plačljiva skladno s ceno, ki jo podjetje določi na naročilnici.

9. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

10. Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi. Izjema so podatki oziroma izkušnje oseb, ki so se odločile sodelovati v Elixor Medical d.o.o. terapevtsko-spremljevalnemu programu. Te podatke bo ponudnik (le v dogovoru z vami) zaradi dostopnosti širši javnosti, uporabil od časa do časa v svojih nacionalnih in mednarodnih publikacijah.

11. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Oddaja pritožb je možna osebno, pisno, telefonsko in preko e-pošte; info@elixormedical.si. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Elixor Medical