TERAPEVTSKO-SPREMLJEVALNI PROGRAM


V terapevtsko-spremljevalni program se lahko vključi vsak, ki se redno zdravi z našo pulzno magnetno terapijo Elixor. Posameznik v primeru nakupa medicinskega pripomočka za terapijo Elixor in vključitve v program postane član in tako lahko izkoristi prednosti. Zanj je program brezplačen, pripomoček za terapijo Elixor pa kupi po dostopnejši ceni. Programu se lahko pridružijo tudi družinski člani. S tem želimo uporabnikom nuditi redni zdravniški nadzor in možnost posveta.

elixor-medical-terapevtsko-spremljevalni-program

Zdravstveno osebje družbe Elixor Medical vsakega udeleženca terapevtsko-spremljevalnega programa spremlja dve leti od pričetka uporabe pulzno magnetne terapije. Namen programa je spremljanje in vodenje uporabnika med njegovim zdravljenjem – na ta način zabeležimo spremembe in zastavimo najustreznejši program uporabe glede na vaše zdravstveno stanje v danem trenutku.
Ob vključitvi v program odpremo osebno diagnostično kartoteko in posameznika razvrstimo v skupino glede na zdravstveno težavo. Zdravnica vam svetuje, s katerimi nastavitvami lahko pričnete terapijo.
Član ima zagotovljene tri brezplačne obiske diagnostičnega in terapevtskega centra za tri poglobljene diagnostike s termo kamero in posvet z zdravstvenim osebjem. V naš center ste vabljeni po osmih (8), šestnajstih (16) in štiriindvajsetih (24) mesecih uporabe pripomočka za terapijo Elixor. Takrat opravimo termografijo celotnega telesa ter se pogovorimo o izkušnjah uporabe in počutju ter naredimo plan za naprej.

V roku dveh let prejmete tudi štiri (4) vprašalnike, s katerimi preverjamo učinkovitost terapije in na osnovi odgovorov prilagajamo program, da ustreza posameznikovi zdravstveni sliki. Rešene vprašalnike o svojih izkušnjah nam posredujete po treh (3), šestih (6), dvanajstih (12) in dvajsetih (20) mesecih od pričetka uporabe.

Tako smo v dveh letih z vami v stiku vsake štiri mesece ali pogosteje. Po vzpostavljenem ravnovesju v vašem telesu priporočamo nadaljujevanje z normalno oz. zmanjšano uporabo vašega pripomočka za terapijo Elixor.

Vključitev v terapevtsko-spremljevalni program za člane je brezplačna in jim zagotavlja nakup pripomočka za terapijo Elixor po dostopnih cenah. Programu se lahko po znižani ceni pridružijo tudi družinski člani. Več o članstvu si preberite na tej povezavi.